در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاورپوینت در مورد مکاتب روانشناسی - بررسی و ارزیابی مكاتب روانشناسي-86 اسلاید

پاورپوینت در مورد مکاتب روانشناسی - بررسی و ارزیابی مكاتب روانشناسي-86 اسلاید پاورپوینت در مورد مکاتب روانشناسی - بررسی و ارزیابی مكاتب  روانشناسي-86 اسلاید

 سمینار جامع درباره بررسی و ارزیابی مكاتب روانشناسي

 

مكتب رفتارگرایی

 

پس از آنکه وونت روانشناسی را رسما بنیان نهاد، در زمانی کمتر از 40 سال در محتوای آن تجدید نظرهای چشمگیری صورت گرفت و به تدریج توجه روانشناسان از درون‌نگری به سمت جنبه‌های کاربردی روانشناسی معطوف شد. تحول از ساخت‌گرایی به کنش‌گرایی، بیشتر یک روند تکاملی و اصلاحی بود تا انقلابی؛ و این تحول را می‌توان گونه‌ای از هم‌پاشیدگی از درون نامید، تا حمله‌ای از بیرون.

تعریف واتسون از روانشناسی: روان شناسی، یک شاخة کاملا عینی و آزمایشی از علوم طبیعی است.

موضوع: مطالعه رفتار

روش: عینی

هدف: پیش بینی و مهار رفتار

اصول اساسی رفتارگرایی

اصل ایجابی: روانشناسی کاملا عینی؛ یعنی منبع داده‌های روانشناختی رفتار است؛ رفتاری که قابل مشاهده است و می‌تواند به گونه‌ای عینی در قالب اصطلاحاتی از قبیل محرک و پاسخ تشریح شود.

اصل سلبی: نفی مفاهیم ذهن‌گرایانه در روانشناسی

قانون أثر ثوراندایک

ایوان پتروویچ پاولف

 

رفتار گرایی واتسون دو هدف عمده داشت:
قیمت این فایل 5000تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوینت در مورد مکاتب روانشناسی - بررسی و ارزیابی مكاتب روانشناسي-86 اسلاید  

پاورپوينت در مورد مکاتب روانشناسي - بررسي و ارزيابي مكاتب روانشناسي-86 اسلايد


 سمینار جامع درباره بررسي و ارزيابي مكاتب روانشناسي مكتب رفتارگرایی&nbs

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد مکاتب روانشناسی - بررسی و ارزیابی مكاتب روانشناسي-86 اسلاید  

پاورپوينت در مورد مکاتب روانشناسي - بررسي و ارزيابي مكاتب روانشناسي-86 اسلايد


 سمینار جامع درباره بررسي و ارزيابي مكاتب روانشناسي مكتب رفتارگرایی&nbs

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد2روانشناسي )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد2روانشناسي )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد2روانشناسي  )رشته روانشن

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد1 )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد1 )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي رشد1 )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسا

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تجربي )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تجربی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تجربی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نی

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تربيتي )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تربیتی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي تربیتی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي جنايي )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي جنایی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي جنایی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نی

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اعتياد )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اعتیاد )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اعتیاد )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اجتماعي )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اجتماعی )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي اجتماعی )رشته روانشناسي تمامی گرایش

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي عمومي 2 )رشته روانشناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي عمومی 2 )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( روانشناسي عمومی 2 )رشته روانشناسي تمامی گرایش ها(

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1